Vaner uppför Viggbyskolan Hus D

Aktuellt

Vaner har skrivit avtal om uppförandet av hus D på Viggbyskolan. Beställare är Täby kommun och byggnaden ska stå klar våren 2021.

Läs mer