Vaner bygger skola åt Vasakronan

Aktuellt

Vaner har tilldelats byggentreprenaden för ombyggnaden av kontorslokaler till Internationella Engelska skolan i Solna, Kv Diktaren. Entreprenaden startar i augusti 2020 och ska vara klar maj 2021. Total BTA ca 7000 kvm Beställare är Vasakronan, och projektledare är Cowi/Projektbyrån.

Läs mer