Vaner bygger förskolan Gläntan i Nynäshamn

Aktuellt

Vaner ska på uppdrag av Nynäshamns kommun bygga förskolan Gläntan. Förskolan upphandlas på generalentreprenad ABT 06. Projekteringen startar omgående och projektet ska stå klart i sin helhet sommaren 2023.

Läs mer