Ditt projekt, vår prioritet.

Vi vet att kommunikation, dokumentation och relation är grunden till ett lyckat projekt. Vi utför byggprojekt till kommersiella och offentliga beställare i Stockholm och Uppsala. Kontakta oss gärna för ett första möte!

Vad vi gör

Tjänst

Generalentreprenad

Generalentreprenader som total- eller utförandeentreprenader är vi bra på. Med våra duktiga underentreprenörer och i förekommande fall projektörer tar vi ditt projekt i mål, från det skede du lämnar över projektet till godkänd slutbesiktning, och på utsatt tid. Vi håller dig informerad om allt som sker i projektet och levererar inga överraskningar avseende tidplan, produktion eller ekonomi. Vi jobbar alltid med marginaler och säkerställer avtalskrav och dokumentation i god tid i projektet. Att du som beställare ska känna dig trygg och informerad under hela projekttiden är vår ledstjärna.

Tjänst

Byggservice

Noggrant, snabbt och med ett trevlig bemötande utför vi dina ombyggnader och lokalanpassningar enligt era behov. Vi arbetar med ramavtal, på pek och på snabba beslut utifrån de krav du har som beställare. Vi har lång erfarenhet av att jobba i lokaler med full verksamhet och kvarsittande hyresgäster. Slå oss en pling så fixar vi det!

Om Vaner

Vi utför byggprojekt

Vi vet att kommunikation, dokumentation och relation är grunden till ett lyckat projekt. Vi utför byggprojekt till kommersiella och offentliga beställare i Stockholm och Uppsala. Kontakta oss gärna för ett första möte!

Tjänst

Samverkan

Samverkansentreprenader har vi bra erfarenhet av, och tillsammans med dig som beställare sätter vi tidigt gemensamma strukturerade mål för projektet. Det finns flera olika modeller för ett samverkansupplägg där transparens och total insyn i projektet för beställaren är grunden tillsammans med en väl genomarbetad budget i tidigt skede. Samverkansentreprenader bygger på förtroende och information. Vi tar gärna ett möte och diskuterar ett bra upplägg tillsammans med er.

Hur vi gör

KMA

Ett strukturerat kvalitet- och miljöledningssystem är självklart för oss. Vi arbetar metodiskt med arbetsberedningar, egenkontroller och erfarenhetsåterföring enligt vår kvalitetsplan som är grunden till allt vi gör i byggprocessen. Beställarens miljömål och krav arbetats alltid in i en projektanpassad miljöplan med tillhörande miljökontrollplan och fuktskyddsplan. Arbetsmiljöarbetet i våra projekt är något vi aldrig gör avkall på! Samtliga arbetare på Vaner’s arbetsplatser ska känna sig trygga med att kunna ifrågasätta, påverka och bidra till en bra arbetsmiljö. Vaner genomgår just nu en utbildning med tillhörande tredjepartscertifiering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö hos Byggföretagen, BF9K.

Om Vaner

Ditt projekt, vår prioritet!

Precis som rubriken anger är ditt projekt vårt största fokus. Genom kommunikation, öppenhet och med relationen till er som kund är vårt mål att skapa långsiktiga relationer och väl utförda projekt på utsatt tid med fokus på hållbart byggande, kvalitet och till rätt ekonomi utan överraskningar.

Några utvalda projekt

Pågående projekt

Gläntans förskola

Pågående projekt

Ensta förskola

Pågående projekt

Bålsta Resecentrum

Pågående projekt

Jälla Yrkesgymnasium

Pågående projekt

Ombyggnad på Södersjukhuset

Kontakta oss

Meny