Ditt projekt, vår prioritet.

Vi vet att kommunikation, dokumentation och relation är grunden till ett lyckat projekt. Vi utför byggprojekt till kommersiella och offentliga beställare i Stockholm och Uppsala. Kontakta oss gärna för ett första möte!

Vad vi gör

Vår affärsidé

Generalentreprenader

Vaner ska utföra generalentreprenader på total- eller utförandeentreprenad inom LOU samt för professionella beställare och fastighetsägare. Med våra duktiga underentreprenörer, och i förekommande fall projektörer, tar vi ditt projekt i mål från start till godkänd slutbesiktning. Vi ska hålla dig informerad om allt som sker i projektet och levererar inga överraskningar avseende tidplan, produktion eller ekonomi. Vi ska alltid arbeta med god marginal och säkerställa avtalskrav och dokumentation i god tid för projektet. Att du som beställare ska känna dig trygg och informerad under alla faser av projektet är vår ledstjärna.

Tjänst

Byggservice

Noggrant, snabbt och med ett trevlig bemötande utför vi dina ombyggnader och lokal­anpassningar enligt era behov. Vi arbetar med ramavtal, på pek och på snabba beslut utifrån de krav du har som beställare. Vi har lång erfarenhet av att jobba i lokaler med full verksamhet och kvarsittande hyresgäster. Slå oss en pling så fixar vi det!

Om Vaner

Vi utför byggprojekt

Vi vet att kommunikation, dokumentation och relation är grunden till ett lyckat projekt. Vi utför byggprojekt till kommersiella och offentliga beställare i Stockholm och Uppsala. Kontakta oss gärna för ett första möte!

Tjänst

Samverkan

Samverkansentreprenader har vi bra erfarenhet av, och tillsammans med dig som beställare sätter vi tidigt gemensamma strukturerade mål för projektet. Det finns flera olika modeller för ett samverkansupplägg där transparens och total insyn i projektet för beställaren är grunden tillsammans med en väl genomarbetad budget i tidigt skede. Samverkansentreprenader bygger på förtroende och information. Vi tar gärna ett möte och diskuterar ett bra upplägg tillsammans med er.

Hur vi gör

KMA

Ett strukturerat kvalitet- och miljöledningssystem är självklart för oss. Vi arbetar metodiskt med arbets­beredningar, egen­kontroller och erfarenhets­återföring enligt vår kvalitets­plan som är grunden till allt vi gör i bygg­processen. Beställarens miljömål och krav arbetats alltid in i en projekt­anpassad miljöplan med tillhörande miljö­kontrollplan och fuktskydds­plan. Arbets­miljö­arbetet i våra projekt är något vi aldrig gör avkall på! Samtliga arbetare på Vaner’s arbetsplatser ska känna sig trygga med att kunna ifrågasätta, påverka och bidra till en bra arbetsmiljö. Vaner genomgår just nu en utbildning med tillhörande tredjeparts­certifiering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö hos Byggföretagen, BKMA. Läs mer om vår Kvalitets- och miljöpolicy →

Om Vaner

Ditt projekt, vår prioritet!

Precis som rubriken anger är ditt projekt vårt största fokus. Genom kommunikation, öppenhet och med relationen till er som kund är vårt mål att skapa långsiktiga relationer och väl utförda projekt på utsatt tid med fokus på hållbart byggande, kvalitet och till rätt ekonomi utan överraskningar.

Några utvalda projekt

Pågående projekt

Storskogens förskola

AB 04 – Nybyggnad

Pågående projekt

Grimstaskolan storkök, Upplands Väsby

ABT 06 – Tillbyggnad av storkök och matsal

Pågående projekt

Ripans förskola, Enköping

AB 04 – Nybyggnad

Pågående projekt

Magasin 3, Stockholms hamn

AB 04 – ROT 5000 kvm

Pågående projekt

Indoorhall, Djursholms Golfklubb

ABT 06 – Nybyggnad

Pågående projekt

Ursvikskolan, Sundbyberg

AB 04 – Totalrenovering

Slutfört projekt

Gläntans förskola, ABT 06

Beställare: Nynäshamns kommun
Kontraktssumma: 51 miljoner

Slutfört projekt

Ensta förskola, ABT 06

Beställare: Botkyrka kommun
Kontraktssumma: 60 miljoner

Slutfört projekt

Bålsta resecentrum, AB 04

Beställare: Håbo kommun
Kontraktssumma: 40 miljoner

Slutfört projekt

Jälla yrkesgymnasium, ABT 06

Beställare: Jällastiftelsen, Uppsala kommun
Kontraktssumma: 25 miljoner

Slutfört projekt

Ombyggnad Södersjukhuset, AB 04

Beställare: Locum
Kontraktssumma: 25 miljoner

Slutfört projekt

Ombyggnad HGA Socialkontor

Beställare: Stockholms stad
Kontraktssumma: 4,5 miljoner

Slutfört projekt

Ombyggnad för vårdboende, Ersta sjukhem

Beställare: Ersta diakonisällskap
Kontraktssumma: 5 miljoner

Slutfört projekt

KS, Scheele Lab och renrum

Beställare: Akademiska hus
Kontraktssumma: 19 miljoner

Slutfört projekt

Lackverkstad Järfälla

Beställare: Folksam.
Kontraktssumma: 25 miljoner.

Brandstation Arlanda
Slutfört projekt

Brandstation, Airside Arlanda

Beställare: Swedavia.
Kontraktssumma: 35 miljoner.

Sopsug Barkarby
Slutfört projekt

Sopsug, Barkarby

Beställare: Järfälla kommun.
Kontraktssumma: 32 miljoner.

Slutfört projekt

Viggbyskolan Hus D

Beställare: Täby kommun

Engelska skolan, Kv Diktaren 1
Slutfört projekt

Engelska skolan, Kv Diktaren 1

Beställare: Vasakronan

Rotebro idrottshall
Slutfört projekt

Rotebro idrottshall

Beställare: Sollentuna kommun.
Kontraktssumma: 41 miljoner.

Vaxmora förskola
Slutfört projekt

Vaxmora förskola

Beställare: Sollentuna kommun.
Kontraktssumma: 34 miljoner.

Stall Ekeby gård
Slutfört projekt

Stall Ekeby

Beställare: Danderyds kommun.
Kontraktssumma: 17 miljoner.

Kontakta oss