Nybyggnation av Storskogens förskola

Aktuellt

Vi avslutar året med ytterligare en tilldelning och vunnet anbud. Enköpings kommun avser att uppföra Storskogens förskola. Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola med en bruttoarea om ca 2140 m² BTA och förskolegård. Planerad byggstart till våren.

Läs mer