Vaner bygger Ripans förskola i Enköping

Aktuellt

Vaner har vunnit upphandlingen att bygga Ripans förskola i Enköping till ett värde av 71 mnkr. Tillhörande förskolegård och rivning av befintlig byggnad ingår i entreprenaden. Förskolan ska inrymma 160 barn och stå klar sommaren 2024.

Läs mer