Samverkan

Tjänst

Samverkansentreprenader har vi bra erfarenhet av, och tillsammans med dig som beställare sätter vi tidigt gemensamma strukturerade mål för projektet. Det finns flera olika modeller för ett samverkansupplägg där transparens och total insyn i projektet för beställaren är grunden tillsammans med en väl genomarbetad budget i tidigt skede. Samverkansentreprenader bygger på förtroende och information. Vi tar gärna ett möte och diskuterar ett bra upplägg tillsammans med er.

Läs mer