Ombyggnad för vårdboende, Ersta sjukhem

Beställare: Ersta diakonisällskap
Kontraktssumma: 5 miljoner

Läs mer

Meny