Ombyggnad för vårdboende, Ersta sjukhem

Slutfört projekt

Beställare: Ersta diakonisällskap
Kontraktssumma: 5 miljoner

Läs mer