KMA

Hur vi gör

Ett strukturerat kvalitet- och miljöledningssystem är självklart för oss. Vi arbetar metodiskt med arbetsberedningar, egenkontroller och erfarenhetsåterföring enligt vår kvalitetsplan som är grunden till allt vi gör i byggprocessen. Beställarens miljömål och krav arbetats alltid in i en projektanpassad miljöplan med tillhörande miljökontrollplan och fuktskyddsplan. Arbetsmiljöarbetet i våra projekt är något vi aldrig gör avkall på! Samtliga arbetare på Vaner’s arbetsplatser ska känna sig trygga med att kunna ifrågasätta, påverka och bidra till en bra arbetsmiljö. Vaner genomgår just nu en utbildning med tillhörande tredjepartscertifiering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö hos Byggföretagen, BKMA. Läs mer om vår Kvalitets- och miljöpolicy →

Läs mer

Inga resultat hittades.

Meny