KMA

Hur vi gör

Ett strukturerat kvalitet- och miljöledningssystem är självklart för oss. Vi arbetar metodiskt med arbets­beredningar, egen­kontroller och erfarenhets­återföring enligt vår kvalitets­plan som är grunden till allt vi gör i bygg­processen. Beställarens miljömål och krav arbetats alltid in i en projekt­anpassad miljöplan med tillhörande miljö­kontrollplan och fuktskydds­plan. Arbets­miljö­arbetet i våra projekt är något vi aldrig gör avkall på! Samtliga arbetare på Vaner’s arbetsplatser ska känna sig trygga med att kunna ifrågasätta, påverka och bidra till en bra arbetsmiljö. Vaner genomgår just nu en utbildning med tillhörande tredjeparts­certifiering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö hos Byggföretagen, BKMA. Läs mer om vår Kvalitets- och miljöpolicy →

Läs mer

Inga resultat hittades.