Generalentreprenad

Tjänst

Generalentreprenader som total- eller utförandeentreprenader är vi bra på. Med våra duktiga underentreprenörer och i förekommande fall projektörer tar vi ditt projekt i mål, från det skede du lämnar över projektet till godkänd slutbesiktning, och på utsatt tid. Vi håller dig informerad om allt som sker i projektet och levererar inga överraskningar avseende tidplan, produktion eller ekonomi. Vi jobbar alltid med marginaler och säkerställer avtalskrav och dokumentation i god tid i projektet. Att du som beställare ska känna dig trygg och informerad under hela projekttiden är vår ledstjärna.

Läs mer

Meny